Aktuella endagarskurser

 

Kurser hösten 2019

Deltagarantalet är begränsat till 30 per kurs, varför bokning i god tid rekommenderas.

 

SARA:SV och SARA-V3. Bedömning av risk för partnervåld

Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videovisning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda såväl SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment guide: Short Version) som den nya SARA-V3.

Torsdagen den 10/10, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 26/9.

Till anmälningsformulär »

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

SAM. Bedömning av risker vid utsatthet för stalking

Allt fler människor och organisationer utsätts för systematisk förföljelse av olika slag. Denna utbildning ger inblick i vilka slags personlighetstyper som ligger bakom olika slags förföljelser, och vilka risker som dessa är förknippade med.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videovisning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda SAM (Stalking Assessment and Management).

Torsdagen den 17/10, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 1/10.

Till anmälningsformulär »

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

HCR-20 och TRAP-18. Bedömning av risker för hot och våld

HCR-20 är idag det mest använda riskbedömningsinstrumentet i världen, översatt från originalets engelska till fler än 20 språk. Nya version 3 kan användas även av icke-kliniker. Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videofall, som praktisk träning.

I utbildningen ingår även att lära sig använda TRAP-18, en bedömningsmall vid hot om terrorbrott från enskilda individer (ex vis hot om skolmassakrer med en politisk eller ideologisk agenda). TRAP-18 är utarbetad av J Reid Meloy, en av världens ledande forskare på området, och översatt till svenska av Henrik Belfrage.

Torsdagen den 31/10, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 16/10.

Till anmälningsformulär »

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

PATRIARK. Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor under inträdande i puberteten. Denna utbildning ger vägledning i hur man kan bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda PATRIARK (Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv).

Torsdagen den 7/11, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 24/10.

Till anmälningsformulär »

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

SARA:SV och SARA-V3. Bedömning av risk för partnervåld

Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, videovisning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda såväl SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment guide: Short Version) som den nya SARA-V3.

Torsdagen den 14/11, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 30/10.

Till anmälningsformulär »

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

PATRIARK. Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor under inträdande i puberteten. Denna utbildning ger vägledning i hur man kan bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda PATRIARK (Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv).

Torsdagen den 28/11, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 13/11.

Till anmälningsformulär »

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

"Train-the Trainer"-utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.

Av såväl etiska, juridiska, kliniska och praktiska skäl kan det vara riskfyllt att erbjuda utbildning i olika slags riskbedömningsinstrument – liksom det kan vara att ta emot sådan utbildning – om inte utbildaren kan demonstrera hög kompetens och erfarenhet i såväl användning som utbildning i metoderna i fråga.

Denna endagarskurs erbjuder fördjupning i grundläggande riskbedömningsteori utifrån den strukturerade professionella ansatsen till riskbedömningar med särskild tonvikt på teoribaserad riskanalys och riskformulering.

Utbildningen ger certifiering i att utbilda andra i användning av SARA och PATRIARK.  Deltagande i kursen förutsätter tidigare utbildning i SARA och PATRIARK.

Torsdagen den 5/12, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 20/11.

Till anmälningsformulär »

Kostnad: 4 900:- (exkl moms)
I priset ingår lunch och kaffe,
samt manualer, certifikat och utbildningsmaterial.

Kursavgiften faktureras i efterhand.

TRIAGE för våldsrisker

Alla myndigheter och arbetsplatser har idag krav på sig att vid tecken på våldsrisker initiera och genomföra riskbedömningar. Detta även om tillgången till information kan vara mycket bristfällig. Triage (Watt, Hart, Belfrage & Rypdal, 2016) är ett evidensbaserat sätt att prioritera och sortera vilka fall som bör prioriteras. Deltagarna får lära sig vad som är primära respektive sekundära varningssignaler för våld genom att använda TRIAGE arbetsblad, samt hur man utifrån detta utformar en riskformulering på individnivå.

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning som praktisk träning. Genomförd utbildning innebär behörighet att använda TRIAGE.

Kursen återkommer preliminärt våren 2020.

SVR-20. Bedömning av risk för sexuellt våld

Ett av de vanligare instrumenten vid bedömning av risker för sexuellt våld utgör det kanadensiska instrumentet SVR-20 (Sexual Violence Risk – 20).

Utbildning i detta ges i samråd med erfarna medarbetare från rättspsykiatrin, och sker efter förfrågan.
 
   
 
 
Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB     •     info@evidensbaseradkrim.se     •     www.evidensbaseradkrim.se

 

[© Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB    |   Webbdesign Lillgrund Media]