Kursanmälan
Kurser som kan bokas här på hemsidan

Deltagarantalet är begränsat till 30 per kurs, varför bokning i god tid rekommenderas.
Hösten 2018

Kurs: PATRIARK
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Torsdagen den 27/9, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 17/9.

Torsdagen den 8/11, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 1/11.

Kurs: SARA:SV och SARA-V3
Bedömning av risk för partnervåld

Torsdagen den 11/10, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 1/10.

Torsdagen den 15/11, kl 9 – 16

Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 5/11.
Kurs: HCR-20 och TRAP-18
Bedömning av risker för hot och våld

Torsdagen den 18/10, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 8/10.
Kurs: SAM
Bedömning av risker vid utsatthet för stalking

Torsdagen den 25/10, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 15/10.
Kurs: TRIAGE för våldsrisker
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Torsdagen den 1/11, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 22/10.
Kurs: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.

Torsdagen den 6/12, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 26/11.
Kursanmälan     *Fält som måste fyllas i
 
Kurs + datum:*
 
Förnamn:*
 
Efternamn:*
 
Gatuadress:*
 
Postnr:*
 
Ort:*
 
Telnr:*
 
E-mail:*
    Faktureringsadress (om annan än ovan)
 
Gatuadress:
 
Postnr:
 
Ort:
 
Info om
önskemål
om mat, etc:
 
 

Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB     •     info@evidensbaseradkrim.se     •     www.evidensbaseradkrim.se

 

[© Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB    |   Webbdesign Lillgrund Media]