Kursanmälan
Kurser som kan bokas här på hemsidan

Deltagarantalet är begränsat till 30 per kurs, varför bokning i god tid rekommenderas.

OBS! Anmälan är bindande.
Får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega, eller skjuta fram ditt deltagande till en framtida kurs, genom att informera oss innan kursstartsdagen.
Våren 2019
Kurs: SARA:SV och SARA-V3
Bedömning av risk för partnervåld
Torsdagen den 16/5, kl 9 – 16

Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 30/4.
Kurs: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.
Torsdagen den 13/6, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 27/5.
Kurs: PATRIARK
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld
Kurs: HCR-20 och TRAP-18
Bedömning av risker för hot och våld

Kurs: SAM
Bedömning av risker vid utsatthet för stalking
Kurs: TRIAGE för våldsrisker
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld
Kursanmälan     *Fält som måste fyllas i
 
Kurs + datum:*
 
Förnamn:*
 
Efternamn:*
 
Gatuadress:*
 
Postnr:*
 
Ort:*
 
Telnr:*
 
E-mail:*
    Faktureringsadress (om annan än ovan)
 
Gatuadress:
 
Postnr:
 
Ort:
 
Info om
önskemål
om mat, etc:
 
 

Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB     •     info@evidensbaseradkrim.se     •     www.evidensbaseradkrim.se

 

[© Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB    |   Webbdesign Lillgrund Media]