Kursanmälan
Kurser som kan bokas här på hemsidan

Deltagarantalet är begränsat till 30 per kurs, varför bokning i god tid rekommenderas.

OBS! Anmälan är bindande.
Får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega, eller skjuta fram ditt deltagande till en framtida kurs, genom att informera oss innan kursstartsdagen.
Hösten 2019
Kurs: PATRIARK
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Torsdagen den 7/11, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 24/10.

Torsdagen den 28/11, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 13/11.
Kurs: SARA:SV och SARA-V3
Bedömning av risk för partnervåld

Torsdagen den 10/10, kl 9 – 16

Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 26/9.

Torsdagen den 14/11, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 30/10.
Kurs: HCR-20 och TRAP-18
Bedömning av risker för hot och våld

Torsdagen den 31/10, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 16/10.

Kurs: SAM
Bedömning av risker vid utsatthet för stalking

Torsdagen den 17/10, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 1/10.
Kurs: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.

Torsdagen den 5/12, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 20/11.
Kurs: TRIAGE för våldsrisker
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld
Kursanmälan     *Fält som måste fyllas i
 
Kurs + datum:*
 
Förnamn:*
 
Efternamn:*
 
Gatuadress:*
 
Postnr:*
 
Ort:*
 
Telnr:*
 
E-mail:*
    Faktureringsadress (om annan än ovan)
 
Gatuadress:
 
Postnr:
 
Ort:
 
Info om
önskemål
om mat, etc:
 
 

Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB     •     info@evidensbaseradkrim.se     •     www.evidensbaseradkrim.se

 

[© Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB    |   Webbdesign Lillgrund Media]