Kursanmälan
Kurser som kan bokas här på hemsidan

Deltagarantalet är begränsat till 30 per kurs, varför bokning i god tid rekommenderas.

OBS! Anmälan är bindande.
Får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega, eller skjuta fram ditt deltagande till en framtida kurs, genom att informera oss innan kursstartsdagen.
Hösten 2018
Kurs: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.
Torsdagen den 6/12, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 20/11.
Våren 2019
Kurs: PATRIARK
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld
Torsdagen den 14/2, kl 9 – 16

Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 28/1.

Kurs: PATRIARK
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld
Torsdagen den 11/4, kl 9 – 16

Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 25/3.
Kurs: SARA:SV och SARA-V3
Bedömning av risk för partnervåld
Torsdagen den 28/2, kl 9 – 16

Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 11/2.

Kurs: SARA:SV och SARA-V3
Bedömning av risk för partnervåld
Torsdagen den 16/5, kl 9 – 16

Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 30/4.
Kurs: HCR-20 och TRAP-18
Bedömning av risker för hot och våld
Torsdagen den 14/3, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 25/2.
Kurs: SAM
Bedömning av risker vid utsatthet för stalking
Torsdagen den 28/3, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 11/3.
Kurs: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.
Torsdagen den 13/6, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 27/5.
Kurs: TRIAGE för våldsrisker
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld
Kursanmälan     *Fält som måste fyllas i
 
Kurs + datum:*
 
Förnamn:*
 
Efternamn:*
 
Gatuadress:*
 
Postnr:*
 
Ort:*
 
Telnr:*
 
E-mail:*
    Faktureringsadress (om annan än ovan)
 
Gatuadress:
 
Postnr:
 
Ort:
 
Info om
önskemål
om mat, etc:
 
 

Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB     •     info@evidensbaseradkrim.se     •     www.evidensbaseradkrim.se

 

[© Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB    |   Webbdesign Lillgrund Media]