Om oss

Henrik Belfrage är professor i kriminologi vid Linköpings universitet (socialmedicin och folkhälsovetenskap med särskild inriktning mot kriminologi) och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, och professor vid psykologiska institutionen, Universitetet i Bergen. Han har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och är en av huvudförfattarna bakom flera riskbedömningsinstrument som såväl nationellt som internationellt betraktas som ”state-of-the-art”.
Ett av dessa instrument är HCR-20, vars nya version 3 är under utprovning i stora delar av världen (Douglas, Hart, Webster & Belfrage, 2009), medan ett annat är kortversionen av SARA (SARA:SV/B-SAFER, Kropp, Hart & Belfrage, 2005) som bl a är implementerat inom de flesta polislän i Sverige, och hos flera socialtjänstförvaltningar.
Henrik Belfrage är också upphovsman till PATRIARK – ett instrument att bedöma risker för hedersrelaterat våld (flitigt använt av fr a polis och socialtjänst), och har även översatt och arbetat med andra internationella riskbedömningsinstrument (bl a SAM – Stalking Assessment and Management - och SARA – Spousal Assault Risk Assessment guide, samt SVR-20 Sexual Violence Risk 20).
Utöver den vetenskapliga verksamheten har professor Belfrage stor praktisk erfarenhet av riskbedömning och riskhantering. Han har utfört flera hundra riskbedömningar inom kriminalvården, liksom förstås ett stort antal inom den rättspsykiatriska vården. Han har vidare deltagit som expert i ett flertal polisutredningar, och är flitigt konsulterad i praktiska fall av såväl myndigheter, företag inom säkerhetsbranschen, som privatpersoner.
Henrik Belfrage är Executive Board Member of the Association of European Threat Assessment Professionals (AETAP) och member of the Canadian Association of Threat Assessment Professionals (CATAP). Han är former Secretary in the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), där han fortfarande är verksam som medlem av the Advisory Board, samt som Swedish Co-ordinator for training and implementation of structured professional judgment instruments (RISC-TEAM).
Vid vissa utbildningar deltar även erfarna forskare och medarbetare från rättspsykiatri, kriminalvård, polis, socialtjänst och säkerhetsbranschen.

 

 

 

Henrik Belfrage

   
   
Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB     •     info@evidensbaseradkrim.se     •     www.evidensbaseradkrim.se

 

[© Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB    |   Webbdesign Lillgrund Media]