Beställning


Manualer som kan beställas här på hemsidan


Betalning sker via faktura till angiven fakturaadress.

PATRIARK-V2

Strukturerade professionella riktlinjer för bedömning och hantering av risk vid hedersrelaterat våld.

P Randall Kropp, Henrik Belfrage & Stephen D. Hart


118 sidor plus Arbetsblad

Pris 500.00 kr, exkl moms, plus porto

SARA:SV
Bedömning av risk för upprepat partnervåld.
P R Kropp, S D Hart & H Belfrage (2010)

55 sidor

Pris 300.00 kr, exkl moms, plus porto

SARA-V3
Bedömning av risk för partnervåld.
P R Kropp & S D Hart (2015)


138 sidor plus Arbetsblad

Pris 500.00 kr, exkl moms, plus porto

SAM
Riktlinjer för riskbedömning och riskhantering vid stalkning.
P R Kropp, S D Hart & D R Lyon
(2005)

76 sidor

Pris 300.00 kr, exkl moms, plus porto

HCR-20

Bedömning av risk för våld. Version 3.
K S Douglas, S D Hart, C D Webster & H Belfrage (2013)

106 sidor


Pris 500.00 kr, exkl moms, plus porto