Beställning


Manualer som kan beställas här på hemsidan


Betalning sker via faktura till angiven fakturaadress.

PATRIARK
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld. 
P R Kropp, H Belfrage & S D Hart
(2013)

60 sidor

Pris 180.00 kr, exkl moms, plus porto

SARA:SV
Bedömning av risk för upprepat partnervåld.
P R Kropp, S D Hart & H Belfrage
(2010)

55 sidor

Pris 180.00 kr, exkl moms, plus porto

SARA:V3
Bedömning av risk för partnervåld.
P R Kropp & S D Hart (2015)


138 sidor

Pris 240.00 kr, exkl moms, plus porto

SAM
Riktlinjer för riskbedömning och riskhantering vid stalkning.
P R Kropp, S D Hart & D R Lyon
(2005)

76 sidor

Pris 180.00 kr, exkl moms, plus porto

HCR-20

Bedömning av risk för våld. Version 3.
K S Douglas, S D Hart, C D Webster & H Belfrage (2013)

106 sidor


Pris 240.00 kr, exkl moms, plus porto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB   info@evidensbaseradkrim.se   www.evidensbaseradkrim.se