Om oss


Henrik Belfrage är professor i kriminologi och har genom åren varit professor i tillämpad kriminologi (Växjö universitet), tillämpad kriminologi och kriminologi (Mittuniversitetet), socialmedicin och folkhälsovetenskap med särskild inriktning mot kriminologi (Linköpings universitet), och samfunnspsykologi (Universitetet i Bergen). Han har även arbetat som forskningschef vid tre av landets större rättspsykiatriska kliniker (Växjö, Sundsvall och Vadstena), och varit vetenskapligt råd hos Socialstyrelsen, Kriminalvården och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).


Hans vetenskapliga produktion omfattar över 100 vetenskapliga artiklar och han är en av huvudförfattarna bakom flera riskbedömningsmanualer som såväl nationellt som internationellt betraktas som ”state-of-the-art”, exempelvis HCR-20, version 3 (Douglas, Hart, Webster & Belfrage, 2013), SARA:SV/B-SAFER (Kropp, Hart & Belfrage, 2010), och Patriark (Kropp, Belfrage & Hart, 2013;2020).


Utöver den vetenskapliga verksamheten har professor Belfrage stor praktisk erfarenhet av riskbedömning och riskhantering. Han har utfört flera hundra riskbedömningar inom kriminalvården, liksom förstås ett stort antal inom den rättspsykiatriska vården. Han har vidare deltagit som expert i ett flertal polisutredningar, och är flitigt konsulterad i praktiska fall av såväl myndigheter, företag inom säkerhetsbranschen, som av privatpersoner.


Henrik Belfrage har varit Executive Board Member of the Association of European Threat Assessment Professionals (AETAP) där han idag är Honorary Member och har en ledande roll i den Quality Standard Committe som certifierar och ackrediterar myndigheter och personer som önskar uppvisa professionalism i enlighet med det regelverk för detta som utarbetats av AETAP.


Han har även varit aktiv medlem i Canadian Association of Threat Assessment Professionals (CATAP). Han är former Secretary in the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), där han fortfarande är verksam som medlem av the Advisory Board, samt som Swedish Co-ordinator for training and implementation of structured professional judgment instruments (RISC-TEAM).


Utöver detta är han även aktiv member of Mental Health, Law, and Policy Institute, Simon Fraser University, Vancouver, Canada.