Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB   info@evidensbaseradkrim.se   www.evidensbaseradkrim.se 

Kursanmälan


Kurser som kan bokas här på hemsidan
Deltagarantalet är begränsat till 30 per kurs, varför bokning i god tid rekommenderas.

OBS! Anmälan är bindande.
Får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega, eller skjuta fram ditt deltagande till en framtida kurs, genom att informera oss innan kursstartsdagen.

Våren 2020

Kurs: PATRIARK
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Torsdagen den 19/3, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 5/3.


Kurs: PATRIARK
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Torsdagen den 7/5, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 23/4.

Kurs: SARA:SV och SARA-V3

Bedömning av risk för partnervåld

Torsdagen den 28/5, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 14/5.

Kurs: SAM
Bedömning av risker vid utsatthet för stalkingKurs: HCR-20 och TRAP-18
Bedömning av risker för hot och våldKurs: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.

Torsdagen den 4/6, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 21/5.

Kurs: TRIAGE för våldsrisker
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld