Henrik Belfrage Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB   info@evidensbaseradkrim.se   www.evidensbaseradkrim.se 

Kursanmälan


Kurser som kan bokas här på hemsidan
Deltagarantalet är begränsat till 30 per kurs, varför bokning i god tid rekommenderas.

OBS! Anmälan är bindande.
Får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega, eller skjuta fram ditt deltagande till en framtida kurs, genom att informera oss innan kursstartsdagen.

Hösten 2020

Kurs: PATRIARK
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld

Kurs: SARA:SV och SARA-V3

Bedömning av risk för partnervåld

Kurs: SAM
Bedömning av risker vid utsatthet för stalkingKurs: HCR-20 och TRAP-18
Bedömning av risker för hot och våld


Kurs: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.

Kurs: TRIAGE för våldsrisker
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld