Anmälan till utbildning


Deltagarantalet är begränsat till 30 per utbildning, varför bokning i god tid rekommenderas.

OBS! Anmälan är bindande. Får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega, eller skjuta fram ditt deltagande till en framtida utbildning, genom att informera oss innan utbildningsstart.

Våren 2024

Utbildning: PATRIARK-V2
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld


Utbildningen återkommer hösten 2024
Stadshotellet, Mjölby

Utbildning: SARA-V3

Bedömning av risk för partnervåld


Utbildningen återkommer hösten 2024
Stadshotellet, Mjölby

Utbildning: HCR-20 och TRAP-18
Bedömning av risker för hot och våld


Utbildningen återkommer hösten 2024

Stadshotellet, Mjölby


Utbildning: SAM
Bedömning av risker vid utsatthet för stalking


Utbildningen återkommer hösten 2024

Stadshotellet, Mjölby


Utbildning: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA-V3 och/eller PATRIARK-V2, och/eller Check-15.

Fredagen den 31/5, kl 9-16
Stadshotellet, Mjölby

Utbildning: Check-15
Bedömning av risk för våld från eller mellan kriminella aktörer


Utbildningen återkommer hösten 2024

Stadshotellet, Mjölby