Anmälan till utbildning


Deltagarantalet är begränsat till 30 per utbildning, varför bokning i god tid rekommenderas.

OBS! Anmälan är bindande. Får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega, eller skjuta fram ditt deltagande till en framtida utbildning, genom att informera oss innan utbildningsstart.

Hösten 2024

Utbildning: PATRIARK-V2
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld


Fredagen den 25/10, kl 9-16
Stadshotellet, Mjölby

Utbildning: SARA-V3

Bedömning av risk för partnervåld


Fredagen den 1/11, kl 9-16
Stadshotellet, Mjölby

Utbildning: HCR-20 och TRAP-18
Bedömning av risker för hot och våld


Fredagen den 22/11, kl 9-16

Stadshotellet, Mjölby


Utbildning: SAM
Bedömning av risker vid utsatthet för stalking


Fredagen den 29/11, kl 9-16

Stadshotellet, Mjölby


Utbildning: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA-V3 och/eller PATRIARK-V2.

Fredagen den 6/12, kl 9-16
Stadshotellet, Mjölby

Utbildning: Check-15
Bedömning av risk för våld från eller mellan kriminella aktörer


På förfrågan