Kursanmälan


Kurser som kan bokas här på hemsidan
Deltagarantalet är begränsat till 30 per kurs, varför bokning i god tid rekommenderas.

OBS! Anmälan är bindande.
Får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega, eller skjuta fram ditt deltagande till en framtida kurs, genom att informera oss innan kursstartsdagen.

Våren 2022

Kurs: PATRIARK-V2
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld


Torsdagen den 17/3, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby

Kurs: SARA:SV och SARA-V3

Bedömning av risk för partnervåld

Fredagen den 18/3, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby

Kurs: HCR-20 och TRAP-18
Bedömning av risker för hot och våld


Torsdagen den 24/3, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby


Kurs: SAM
Bedömning av risker vid utsatthet för stalking


Fredagen den 25/3, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby


Kurs: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.

Fredagen den 22/4, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby

Kurs: Check-15
Bedömning av risk för våld mellan kriminella aktörer


Fredagen den 8/4, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby