Kursanmälan


Kurser som kan bokas här på hemsidan
Deltagarantalet är begränsat till 30 per kurs, varför bokning i god tid rekommenderas.

OBS! Anmälan är bindande.
Får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega, eller skjuta fram ditt deltagande till en framtida kurs, genom att informera oss innan kursstartsdagen.

Hösten 2021

Kurs: PATRIARK-V2
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld


Torsdagen den 2/12, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 22/11.

Kurs: SARA:SV och SARA-V3

Bedömning av risk för partnervåld

Fredagen den 3/12 kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 23/11.

Kurs: HCR-20 och TRAP-18
Bedömning av risker för hot och våld


Kursen återkommer våren 2022.


Kurs: SAM
Bedömning av risker vid utsatthet för stalking


Kursen återkommer våren 2022


Kurs: Train-the Trainer
Utbildning för certifiering i utbildning i SARA och PATRIARK.

Fredagen den 10/12, kl 9 – 16
Stadshotellet, Mjölby
Anmälan sker senast 30/11.

Kurs: TRIAGE för våldsrisker
Bedömning av risk för hedersrelaterat våld