Professionell bedömning och hantering av risker för våld


Avancerad utbildning och konsultation


Bedömning och hantering av hot och risker för våld och övergrepp av olika slag intar idag en central roll i de flesta organisationer, myndigheter och företag. Inom de flesta myndigheter avkrävs idag att rutiner och kompetens finns för denna typ av bedömningar, och för många företag och privatpersoner kan hot och risker för våld få stora konsekvenser om de inte bedöms och hanteras rätt.


Vi erbjuder utbildning i evidensbaserade metoder att bedöma och hantera risker, och konsultation på avancerad nivå. Utbildning ges regelbundet i form av bokningsbara kurser, eller efter överenskommelse. Konsultation ges såväl beträffande införande av rutiner för riskbedömning och riskhantering i organisationer, som i mer specifika fall där hot mot, eller från, enskilda personer eller grupper föreligger.


Certifiering av utbildare


Av såväl etiska, juridiska som praktiska skäl kan det vara riskfyllt att erbjuda utbildning i olika slags riskbedömningsinstrument – liksom det kan vara att ta emot sådan utbildning – om inte utbildaren kan demonstrera hög kompetens och erfarenhet i såväl användning som utbildning i metoderna i fråga.

I avsikt att säkerställa kvaliteten på den utbildning som ges i strukturerade professionella riskbedömningsmetoder (SARA, SAM, PATRIARK, m fl) har kraven på utbildare nu höjts till att vara i enlighet med de krav som sedan länge avkrävs utbildare i HCR-20, version 3 (grundinstrumentet i strukturerad professionell riskbedömning).

Detta betyder att en utbildare, utöver att själv ha utbildning i den senaste versionen av det instrument som personen avser att ge utbildning i, även har genomgått en s k ”Train-the-trainer-utbildning”.  

Utbildaren får därmed möjlighet att fördjupa sig i bedömningsmetoden liksom att få tillgång till författarnas originalpresentationer och dessutom erhålla kontinuerlig uppdatering vad gäller bedömningsmetodernas utveckling och förändring.


Detta möjliggör också för upphovsmännen att regelbundet kunna kontrollera utbildarens kunskaper och ge officiell certifiering åt kvalificerade utbildare.

Avsikten med detta är att säkerställa att bedömningsmetoden lärs ut på rätt sätt och därmed skapa trygghet åt såväl dem som avser att använda bedömningsmetoderna i praktiken som hos dem som upphandlar utbildning i dessa metoder.NYHETER


Varning för ”utbildning” i gamla versioner av Patriark av icke certifierade personer!

Läs mer»Datum för höstens utbildningar 2024!
Se aktuella datum under Aktuella utbildningar»Interaktivt Arbetsblad för:
PATRIARK-V2 och SARA-V3»

Ladda ner, fyll i på dator/platta/mobil.
Spara, skriva ut/maila.Manualen PATRIARK-V2 beställs här»

Interaktivt Arbetsblad laddas ner här»

Ladda ner, fyll i på dator/platta/mobil.
Spara, skriva ut/maila